Jesus er Konge

Episode 3.1 - 3 syn på helvete

August 31, 2022 Lars Dorland Season 3 Episode 1
Jesus er Konge
Episode 3.1 - 3 syn på helvete
Show Notes

Jesus er Konge er tilbake etter en lang pause. Det vil nå komme episoder relativt ofte, og sesong 3 kommer til å handle om: Liv og død, frelse og fortapelse, himmel og helvete.

Selv om mange kristne av gode grunner ikke liker å snakke høyt om dette, så er det et emne, som vi nok alle er veldig interessert i. Er det virkelig Guds plan, at de fortapte skal kastes i helvete og oppleve "evig pine"? Jeg tror, det er en myte, og denne sesong kommer til å handle om de mange nyansene i spørsmålet om helvete.

Denne første episoden er dog en introduksjon til den teologiske debatt! Når det gjelder de fortapte, så finnes det, overordnet sett, 3 alternative synspunkter:

1) Den tradisjonelle læren om Evig Pine (E.C.T. - Eternal Conscious Torment)
2) Conditionalism: Bare de frelste vil bli gjort udødelige, de andre skal dø.
3) Universal Reconciliation: Til slutt vil alle (også de fortapte) bli frelst. 

Og med dette er vi i gang! Jeg håper, du blir med på denne spennende reisen inn i et veldig fascinerende tema!