Jesus er Konge

Episode 3.3 - Hvor er Dødsriket?

October 03, 2022 Lars Dorland Season 3 Episode 3
Jesus er Konge
Episode 3.3 - Hvor er Dødsriket?
Show Notes

I denne sesong av Jesus er Konge ser vi på liv og død, frelse og fortapelse, himmelen og helvete.

Og i denne episode spør vi:
Hvor går vi hen, når vi dør?
Bibelen gir svaret:
Ned.

Vi skal ikke minst se på det som skjedde med Korah og hans venner i 4 Mosebok 16 og vi skal se på Jona (og fisken) i Jonas Bok 1-2

Disse tekstene hjelper oss inn i den hebraiske forestillingsverden, ikke minst deres kosmiske geografi, og det hjelper oss til også å skjønne hva de tenkte om døden. Det er naturligvis ikke det siste ord i hele diskusjonen om de dødes tilstand, og slett ikke når det gjelder frelse og fortapelse, men det er et viktig steg på veien, om vi vil bli godt kjent med Bibelens lære om temaet.