Jesus er Konge

Episode 1.14 - En preken om Riket

June 10, 2020 Lars Dorland Season 1 Episode 14
Jesus er Konge
Episode 1.14 - En preken om Riket
Show Notes Chapter Markers

"Himmelriket er kommet nær" er en kort og ganske vag setning. Var dette virkelig alt Jesus gikk rundt og sa? Svaret er selvfølgelig nei - det er bare en oppsummering.

Etter å ha beskrevet hva Jesus gikk rundt i Galilea og gjorde, så fokuserer Matteus (i kapittel 5, 6 og 7) endelig på hva Jesus gikk rundt og forkynte. Vi får her evangeliet om Riket i en lengere og mer detaljert form. Denne samling av leksjoner blir ofte kalt Bergprekenen. Det er en preken som presenterer en ny måte å leve på - en ny måte å være menneske på - og hvordan det ser ut når Guds rike når frem til oss.

Intro
Sitater fra Bergprekenen
Hva er Bergprekenen?
Hva er poenget? Ulike teorier...
Narrativ kontekst for Bergprekenen
Kontraster: Hvordan Himmelriket er annerledes
Bergprekenen = Gode nyheter
Bergprekenen = Jesus
Mannen som bygget hus på fjell