Jesus er Konge

Episode 1.30 - Levende igjen

November 11, 2020 Lars Dorland Season 1 Episode 30
Jesus er Konge
Episode 1.30 - Levende igjen
Show Notes

Jesus døde langfredag. Lørdag hvilte han. Tidlig søndag morgen fant kvinnene graven tom. De ulike evangelier har litt ulike beskrivelser av hva som faktisk skjedde, men noen ting er de enige om, ikke minst at han som før var død var blitt levende igjen.

Vi leser om oppstandelsen i Matteus, Markus, Lukas og Johannes og ser på hva de reelt påstår skjedde. Vi gjemmer til senere de større spørsmålene om hva oppstandelsen hans betyr.