Jesus er Konge

Episode 1.31 - Sannsynligvis oppstått

November 18, 2020 Lars Dorland Season 1 Episode 31
Jesus er Konge
Episode 1.31 - Sannsynligvis oppstått
Show Notes

Disiplene påstod at Jesus var død, men var blitt levende igjen. Var de idioter? Eller er historien deres faktisk troverdig, også ut fra et historisk synspunkt? Vi ser i denne episoden på argumentasjonen for Jesu oppstandelse og prøver å tenke som historikere.

For en gangs skyld ingen lesning av bibeltekster! De omtales bare indirekte.

Ønsker du å vite mer om temaet, så kan du for eksempel undersøke ressursene til Dr. Gary R. Habermas.