Jesus er Konge

Episode 1.32 - Hvem gjorde det?

November 26, 2020 Lars Dorland Season 1 Episode 32
Jesus er Konge
Episode 1.32 - Hvem gjorde det?
Show Notes

Jesus ble reist fra de døde. Men hvordan? Hvem gjorde det? Var det Faderen? Var det den Hellige Ånd? Eller var det Jesus selv (som reiste seg opp)? 

Følgende tekster hjelper oss å finne svar på spørsmålet:

  • Apostlenes Gjerninger 2
  • Efeserbrevet 2,6
  • Romerbrevet 8,11
  • Johannesevangeliet 10,17-18
  • Åpenbaringen 1,18

Denne episode berører noen av de ting som også ble tatt opp i episode 23 ("Død med Kristus") og episode 27 ("Dom over syndens makt").