Jesus er Konge

Episode 1.33 - Gud kjent igjen

December 03, 2020 Lars Dorland Season 1 Episode 33
Jesus er Konge
Episode 1.33 - Gud kjent igjen
Show Notes

To disipler var på vei til Emmaus. Forvirringen var stor, de hadde sett deres Messias bli korsfestet og hørt fra kvinnene at graven nå var tom. Da sluttet Jesus seg til dem, men de kjente ham ikke igjen. Denne interessante beretningen har mye å fortelle oss om Jesus, om oppstandelsen og om hvordan vi skal forstå Skriftene (ikke minst Det Gamle Testamente).

Tekster vi snakker om:

  • Lukasevangeliet 24 (hovedteksten vår)
  • Johannesevangeliet 11,24
  • Daniel 12,2
  • Jesaja 53,11
  • Apostlenes Gjerninger 2,31
  • Salme 16,10