Jesus er Konge

Episode 1.34 - Kongen reist opp

December 09, 2020 Lars Dorland Season 1 Episode 34
Jesus er Konge
Episode 1.34 - Kongen reist opp
Show Notes

Oppstandelsen bekrefter at Jesus er Kongen! Det forkynte apostlene helt fra begynnelsen. De presenterte det som et tegn fra Gud - et tegn på at Jesus oppfyller de messianske profetiene og derfor er "Herre over alle".

Vi ser på "evangeliet" slik det blir presentert i disse kapitlene: 

  • Apostlenes Gjerninger 10
  • Apostlenes Gjerninger 17