Jesus er Konge

Episode 1.35 - Et folk reist opp

December 16, 2020 Lars Dorland Season 1 Episode 35
Jesus er Konge
Episode 1.35 - Et folk reist opp
Show Notes

Profeten Esekiel ble i et syn vist en dal med masse tørre knokler. Han talte profetord til dem og Ånden gjorde dem levende. Det er snakk om en profeti om en stor oppstandelse - men hva refererer det mon til? Kan det være Jesus? Kan det være nasjonen Israel? Kan det være menigheten?

Fokus blir på følgende bibeltekster: 

  • Esekiel 37
  • Apostlenes Gjerninger 2,1-4
  • Apostlenes Gjerninger 10,44-47
  • Romerbrevet 8,11

Hvis du vil vite hva Bibelen sier om hvem som egentlig er "Israels folk" i dag, så bør du dessuten studere følgende tekster av Paulus:

  • Romerbrevet 4
  • Galaterbrevet 3
  • Efeserbrevet 2

Dette er årets siste episode. Vi begynner på en ny sesong i januar 2021.