Jesus er Konge

Episode 2.2 - Ved Guds høyre hånd

February 17, 2021 Lars Dorland Season 1 Episode 2
Jesus er Konge
Episode 2.2 - Ved Guds høyre hånd
Show Notes

Hvor er Jesus nå? Hva er hans status? At Jesus sitter ved Guds høyre hånd kan i dag høres ut som en uvesentlig detalj. Men når vi ser hvordan dette blir gjentatt igjen og igjen i Det Nye Testamente, både i den primære forkynnelsen av evangeliet og i andre sammenhenger der det tilfeldigvis faller forfatterne inn som verdt å nevne, så skjønner vi at dette er fundamentet for det kristne verdensbildet.

Vi ser på følgende tekster: 

  • Markus 16,19
  • Apostlenes Gjerninger 2,33.36
  • Apostlenes Gjerninger 5,29-32
  • Apostlenes Gjerninger 7,54-56
  • Romerbrevet 8,33-35
  • Hebreerbrevet 10,12
  • Efeserbrevet 1,20-23
  • 1 Petersbrev 3,22 
  • Åpenbaringens Bok 3,21