Jesus er Konge

Episode 2.5 - Paulus-evangeliet til Korint

March 10, 2021 Lars Dorland Season 2 Episode 5
Jesus er Konge
Episode 2.5 - Paulus-evangeliet til Korint
Show Notes

I menigheten i Korint hadde de mange problemer. Man kan være trist på menighetens vegne og Paulus som hadde så masse problemer med dem, men en god ting kom ut av det: Korinterbrevene. Og i disse brevene forklarer Paulus også hva som er sentralt for evangeliet som han har forkynt for dem. Dette budskap handlet både om oppstandelsen (både Jesus sin og vår egen), om Adam og om Jesus sin kongsmakt som han vil bruke imot alt det onde, ikke minst døden. 

Fokus for denne episoden blir på:

  • 1 Korinterbrev 15

Grunnlaget for mye av det som jeg (og Paulus) nevner i denne episoden ble lagt i noen av de første episodene i sesong 1, ikke minst episode 5, 6 og 8.