Jesus er Konge

Episode 2.8 - Bli fylt av Ånden

April 13, 2021 Lars Dorland Season 2 Episode 8
Jesus er Konge
Episode 2.8 - Bli fylt av Ånden
Show Notes

Hva har vin (alkohol) og Ånden til felles? Kanskje gleden de kan gi når man fyller seg med dem? Men hvor vinen kan føre til en del negative konsekvenser, så oppnår man helt andre ting når man tar imot "Den hellige ånds gave". I denne episoden ser vi litt mer på pinsedagen og tar hull på et interessant og veldig mystisk tema relatert til livet som en etterfølger av Jesus.

Skriftsteder vi ser på: 

  • Efeserbrevet 5,18-19
  • Apostlenes Gjerninger 13,53
  • Lukasevangeliet 11,13
  • Apostlenes Gjerninger 1,1-9
  • Apostlenes Gjerninger 2