Jesus er Konge

Episode 2.9 - Hva er et menneske?

April 21, 2021 Lars Dorland Season 2 Episode 9
Jesus er Konge
Episode 2.9 - Hva er et menneske?
Show Notes

"Hva er et menneske?" Ett av de store spørsmålene som ethvert livssyn, enhver filosofi, enhver religion nødvendigvis må adressere. Bibelens svar er at mennesket er skapt i Guds bilde. Men hva vil det si? Konteksten gir oss svar. Vi ser også på Kong Davids refleksjoner over dette og hvordan vi mennesker stiller i forhold til stjernene (alt vil bli forklart, bare lytt). Neste episode kommer til å plukke opp omtrent hvor denne episoden avslutter.

Bibeltekster vi ser på i denne episoden:

  • 1 Mosebok 1,16-17.26-28
  • 5 Mosebok 4,19
  • Salme 8,4-9
  • Daniel 12,3