Jesus er Konge

Episode 2.10 - Slangens makt

April 28, 2021 Lars Dorland Season 2 Episode 10
Jesus er Konge
Episode 2.10 - Slangens makt
Show Notes

Mennesket er skapt i Guds bilde til å "råde over de ville dyr". Men et dyr var listigere enn de andre dyrene. I denne episoden snakker vi om begynnelsen på ondskapen i verden. Vi snakker om mytene som forteller sannheten om virkeligheten og menneskets tilstand, om uretten og volden, om hvordan Syndens makt fikk makt over menneskeheten og om hvordan Jesus tok denne makten tilbake som den nye Adam. En lengere og substansrik episode! 

Denne episoden snakker mye om den åndelige krig mot Satan og om kongsmakt, noe som vi har berørt i mange tidligere episoder i sesong 1 (5, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 19, 25, 27) og sesong 2 (1, 2, 7 og 9). Det særlige ved denne episoden er nok det særlige fokus på Urhistorien, Bibelens første kapitler, spesifikt: 

  • 1 Mosebok 1,26-28
  • 1 Mosebok 3
  • 1 Mosebok 4