Jesus er Konge

Episode 2.11 - Herligheten

May 10, 2021 Lars Dorland Season 2 Episode 11
Jesus er Konge
Episode 2.11 - Herligheten
Show Notes

Gud satte mennesket lite lavere enn de himmelske vesener, for han kronet det med "herlighet og ære" (Salme 8). Det er tid å snakke litt mer om denne "herligheten", for dette er et ord som både hjelper oss med å skjønne Gud og oss selv og de gode nyheter.

Hva er Guds herlighet? I hvilken forstand hadde mennesket "herlighet" da Gud skapte det og plasserte det i en hage? Hva skjedde med den herligheten? Og hva skjer med den nå hvor Jesus har frelst oss?

Vi ser på flere skriftsteder, men især disse: 

  • Romerbrevet 1,21-23
  • Romerbrevet 8,28-30
  • 2 Korinterbrev 3,18