Jesus er Konge

Episode 2.12 - Babel og Pinsen

May 20, 2021 Lars Dorland Season 2 Episode 12
Jesus er Konge
Episode 2.12 - Babel og Pinsen
Show Notes

Hva var problemet i Babel? Hvorfor likte Gud ikke tårnet deres? Den siste fortellingen i Urhistorien gir svar på noen av de store spørsmål i verden om hvorfor det finnes så mange ulike folkeslag, hvorfor de er delt og hvorfor de er i krig med hverandre. Var dette virkelig Guds plan fra begynnelsen? Eller har han en annen plan (om å velsigne dem)? Og for resten, hva har det med pinsedagen å gjøre? Har disse to fortellinger noe med hverandre å gjøre? 

Vi ser altså på to fortellinger:

  • Babelstårnet (1 Mosebok 11)
  • Pinsedagen (Apostlenes Gjerninger 2)

Vi ser også på 1 Mosebok 10 og 12, og så ser vi litt på Jesaja 2 og 19! Mye Bibel i dag og mye "dot-connecting".