Jesus er Konge

Episode 2.14 - Velsignelsen

July 01, 2021 Lars Dorland Season 2 Episode 14
Jesus er Konge
Episode 2.14 - Velsignelsen
Show Notes

En av mange interessante ting som Skapelsesberetningen forteller oss er at Guds store plan alltid har vært å velsigne verden og alle levende vesener. Men de første 11 kapitler av Bibelen forteller også historier om hvordan vi mennesker har komplisert dette og brakt forbannelser over oss (og over jorden, ikke minst). Guds plan har dog ikke endret seg. Dette ser vi når han rekker ut mot en mann fra Ur med navnet Abram. I denne episoden "connecter" vi noen viktige "dots" og ser en rød tråd (løftet om velsignelsen) fra Adam og det tapte paradiset helt til Jesus og inn i den kommende tidsalder.

Følgende tekster er i fokus i denne episoden: 

  • 1 Mosebok 1,22.27.28
  • 1 Mosebok 2.3
  • 1 Mosebok 3,14.17
  • 1 Mosebok 4,10-12
  • 1 Mosebok 12,1-3
  • Galaterbrevet 3,7-8
  • Åpenbaringen 22,1-5