Jesus er Konge

Episode 2.17 - Skal vi få herredømme?

September 21, 2021 Lars Dorland Season 2 Episode 17
Jesus er Konge
Episode 2.17 - Skal vi få herredømme?
Show Notes

Hvorfor har Gud en menighet? Hva er planen med oss egentlig? Vi finner svar når vi tar i betraktning Guds plan med menneskeheten og det skapte, altså når vi ser på hva Gud sa på side 1 av Bibelen at de skulle gjøre. Det viser seg at Guds plan er intet mindre enn å gjenetablere menneskets herredømme over det skapte med en ny Adam, slik at vi endelig kan ta på oss det store ansvaret som Gud alltid har tenkt at vi skulle ha. 

Dette er en "nå samler vi noen av trådene"-episode med mye repitisjon av tidligere temaer, men også med noen nye ting (andre bibeltekster). Vi ser ikke minst på:

  • Romerbrevet 5,12-17
  • Åpenbaringen 3,21
  • Efeserbrevet 2,6