Jesus er Konge

Episode 2.19 - Gudene skal falle

October 13, 2021 Lars Dorland Season 2 Episode 19
Jesus er Konge
Episode 2.19 - Gudene skal falle
Show Notes

Evangeliet handler om at "gudene skal falle". Det er usannsynlig at du har hørt en pastor eller prest forkynne denne vinkel på evangeliet i en kirke før, men det er ikke desto mindre en legitim vinkel når man ser på Bibelens mange løfter - ikke minst når man ser på Salme 82. Gudene hadde makten, men de forvaltet den på en dårlig måte. De skal dø, for den Høyeste Gud eier hele jorden og alle folkeslagene. Som verdens rettferdige dommer vil han når tiden er inne, etablere sann rettferdighet.

En liste over alle bibeltekstene i denne episoden:

5 Mos 6,4
5 Mos 10,17
5 Mos 17,2-5
Salme 82
Salme 89,7-8
Salme 95,3
Nehemja 9,6
1 Kor 8,5-6
Rom 8,38-39

Andre tekster om den himmelske forsamling (til videre studium):
Job 1 og 2 og i 1 Kongebok 22,19 og i Jesaja 14,13 og i Daniel 4,17.