Jesus er Konge

Episode 2.21 - Lyset

January 10, 2022 Lars Dorland Season 2 Episode 21
Jesus er Konge
Episode 2.21 - Lyset
Show Notes

"Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden." (Johannes 1,9) I denne episoden fortsetter vi å utforske metaforene i det første kapittel av Johannesevangeliet. Vi finner blant annet ut hvordan evangeliet lå skjult i Skapelsesberetningen og hører hvem (og hva) Johannes tenker at Jesus faktisk er!

Enkelte andre skriftsteder blir nevnt også:

  • 1 Mosebok 1,16-18 
  •  Johannes 8,12
  •  Kolosserbrevet 1,13
  • 1 Johannes 2,11